Aktuell medlemsinformation om Covid-19

Hej.

Här kommer medlemsinformation från Uddevalla Centrum.

För Uddevalla Centrum är säkerheten och omsorgen för alla högsta prioritet.

Vi följer noga information och råd från myndigheter om Corona/Covid-19 och det kan betyda att vi kommer förändra/ställa in kommande arrangemang utifrån den information vi vid varje tillfälle får.

Vi vidtar de försiktighetsåtgärder som behövs för att förebygga och säkerställa allas vår hälsa samt minimera oro och risk för smittspridning.

Beslut kring följande aktiviteter: (följ vår hemsida)

Månadsmarknad ställs in för april och maj
11 april Äggjakt i stan – skjuts upp – det blir en skattjakt senare
2 maj – Barnens loppis – skjuts upp – vi återkommer om ny tid

Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet uppmanar allmänheten att:
Stanna hemma om man känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
Avstå från att göra icke nödvändiga besök på äldreboenden eller sjukhus samt att helt avstå från sådana besök om man känner sig sjuk.
Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

https://www.krisinformation.se/corona

Vår hemsida där finns all information du behöver www.uddevallacentrum.se
Kontaktperson: Conny Ringblom 0727-434 494,

Med vänlig hälsning

Conny Ringblom
Ordförande

Comments are closed.