Bli medlem

Vad får jag som medlem?

Som medlem i Uddevalla Centrumutveckling får du fler möjligheter att öka din omsättning. Du får direkt nytta av medlemskapet genom delaktighet i: gemensamma aktiviteter, rabatt vid marknadsföring och tillgång till hemsidan som en ytterligare säljkanal, merförsäljning via presentkort m.m.
Du får också tillgång till nätverk, träffar, information, undersökningar, möjlighet till påverkan, kompensationsutveckling m.m. som gagnar din personal och affärsverksamhet.
Men den viktigaste är kanske gemenskap, delaktighet och ett solidariskt visat stöd för utvecklingen av centrum. Föreningen är en part som aktivt arbetar för och bevakar dina intressen. En betydelsefull part som samverkar med kommunen och för en kontinuerlig dialog med frågor rörande centrum och påverkar kommande beslut, ofta innan frågorna blir ”formella” och svåra att ändra på.

Gör som vi – gå med i Uddevalla Centrumutveckling nu!

Det är viktigt att jag som fastighetsförvaltare är med då butikerna är våra kunder, samt att utveckla och fördjupa samarbete och förståelsen för varandras verksamheter. Vi måste vara enade i att försvara och vidareutveckla Uddevalla Centrum som handelsplats. En viktig del av verksamheten som driver utvecklingen framåt, och för att utvecklingen skall bli positiv. Vi är en aktiv fastighetsförvaltare/ägare av fastigheter och förvaltar/äger gallerior i flera städer. Jag anser att detta arbete är mycket viktigt och vi vill förstärka detta genom en aktiv förvaltning. Vi ser på att våra fastighetsvärden utvecklas på ett attraktivt sätt vilket möjliggör investeringar i fastigheterna.
/Conny Magnusson, Kilbäckens Fastigheter, Uddevalla Centrumutveckling

 

Målsättningen med arbetet som förs från Uddevalla Centrumutveckling är att göra centrum så attraktivt. Fler skall välja att åka hit för att handla, fika, äta och upptäckta vilken fantastisk bra och vacker stad vi har. Det är själklart för mig att vara med och påverka och föra fram mina synpunkter och åsikter, och framförallt vara delaktig i den processen som sker. Gemenskap, samhörighet och möjligheter att lära känna de andra näringsidkarna i centrum är också en viktig anledning till mitt medlemskap. Viktigt är också informationen som man får tillgång till om vad som händer både lokalt och i vår omvärld. Sist men inte minst de olika medlemsförmånerna som jag får som medlem. Idag kostar mitt medlemskap och min marknadsföring mindre än om jag bara skulle marknadsföra mig själv.
/Ann-Charlotte Gustavsson, Café Knape

Medlemsförmåner

Uddevalla Centrumutveckling arbetar aktivt med centrala upphandlingar av annonser, annan marknadsföring och PR produkter för föreningen och dess medlemmar. Här finner du också erbjudande som medlemmarna emellan lämnar till varandra. visa bara upp ditt medlemskort.
Mer info hittar du under fliken ”medlemsförmåner”

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för näringsidkare beräknas på verksamhetens omsättning per år med fyra promille upp till 3 milj. Därutöver 0,5 promille. Fastighetsägare betalar utifrån kvadratmeteryta och läge.

Bli medlem du också i Uddevalla Centrumutveckling!
Kontakta oss på:
Uddevalla Centrumutveckling
Musiegatan 2
451 50 Uddevalla
Tfn: 070 – 577 34 34

så skickar vi gärna mer information till dig.

Är du intresserad av att bli medlem i Uddevalla Centrumutveckling? Då kan du fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig.

Fält markerade med (*) är obligatoriska.

.

Comments are closed.