Medlemsinformation vecka 15

Hej.

 

Här kommer medlemsinformation från Uddevalla Centrum.

 

I dessa tider kommer du få information lite tätare då ”Corona”-läget förändras

och vi med den.

 

Marknadsgruppen inom Uddevalla Centrum (UCU) träffas ofta och därav kommer nu följande information:

 

 

 

  • Du har möjlighet ansöka om att flytta ut din verksamhet på gatan – vi har fått förlängt detta till nu på onsdag – ta chansen !!! (Se ansökan nedan)

 

  • Nattsudd flyttas fram (se även hemsidan och på Facebook)
  • Vi kommer ha en Take-Away-festival igen nästa lönehelg
  • Om du kan låta kunderna hämta varor utomhus – meddela oss så lägger vi upp detta i våra kanaler
  • Månadsmarknaden är inställd tom Augusti
  • Vi planerar för vad vi skall göra när det vänder – har du tankar och idéer hör av dig på min mejl nedan
  • ALLA tankar och idéer som du vill förmedla – tala om för andra – låt oss få informationen så stödjer vi dig i sociala medier och på hemsidan – mejla enligt nedan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För Uddevalla Centrum  är säkerheten och omsorgen för alla högsta prioritet.

 

Vi följer noga information och råd från myndigheter om Corona/Covid-19 och det kan betyda att vi kommer förändra/ställa in kommande arrangemang utifrån den information vi vid varje tillfälle får.

 

Vi vidtar de försiktighetsåtgärder som behövs för att förebygga och säkerställa allas  vår hälsa samt minimera oro och risk för smittspridning.

 

Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet uppmanar allmänheten att:

  • Stanna hemma om man känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
  • Avstå från att göra icke nödvändiga besök på äldreboenden eller sjukhus samt att helt avstå från sådana besök om man känner sig sjuk.
  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta

 

 

 

Med vänlig hälsning

 

Conny Ringblom

Ordförande

 

Comments are closed.