Medlemsinformation vecka 18

Hej.
Här kommer medlemsinformation från Uddevalla Centrum.
Nytt i detta utskick:
Uddevalla kommun bjuder in till näringslivsdialog Uddevallas kommunledning bjuder nu under våren in alla företagare i Uddevalla till tre direktsända näringslivsdialoger på distans via länk. Syftet är att informera, skapa en dialog och lyssna på era tankar om situationen som uppstått på grund av coronaviruset.

Kommunens ambition är att på bästa sätt stödja näringslivet i Uddevalla utifrån de förutsättningar som finns, samt att tillsammans med näringslivet bidra till en gemensam mobilisering inför framtiden.
Den första näringslivsdialogen hölls den 27 april och de två kommande dialogerna hålls den 11 och 25 maj kl. 10-11. Näringslivsdialog 2 – Besöksnäringen Datum: 11 maj kl. 10-11 Plats: Distansuppkoppling, länk skickas ut till anmälda deltagare Målgrupp: Anmälan är öppen för alla företagare i Uddevalla Program för kommande näringslivsdialoger, den 11 och 25 maj, kommer senare. Välkomna! https://www.uddevalla.se/kommun-och-politik/nyheter/nyhetsarkiv/2020-04-23-uddevallakommun-bjuder-in-till-naringslivsdialog.html

Sedan tidigare info:
– Kallelse till årsmötet den 26 Maj kl 18.30 anmälan till Mötet kommer att hållas både fysiskt och digitalt. All information skickas till dig vid anmälan
– Nattsudd flyttas fram (se även hemsidan och på Facebook)
– Vi kommer ha en Take-Away-festival lönehelger
– Om du kan låta kunderna hämta varor utomhus – meddela oss så lägger vi upp detta i våra kanaler
– Månadsmarknaden är inställd tom Augusti
– Vi planerar för vad vi skall göra när det vänder – har du tankar och idéer hör av dig på min mejl nedan – ALLA tankar och idéer som du vill förmedla – tala om för andra – låt oss få informationen så stödjer vi dig i sociala medier och på hemsidan – mejla enligt nedan
– Nedanstående länk ligger på UCU-hemsidan Det är här vi uppdaterar löpande vad kommunen gör, samt eventuellt nya länkar som är bra för företagen och verksamheterna i Uddevalla kommun. – https://www.uddevalla.se/4.2ebbd5fb170e68443d131.html

För Uddevalla Centrum är säkerheten och omsorgen för alla högsta prioritet.
Vi följer noga information och råd från myndigheter om Corona/Covid-19 och det kan betyda att vi kommer förändra/ställa in kommande arrangemang utifrån den information vi vid varje tillfälle får.

Vi vidtar de försiktighetsåtgärder som behövs för att förebygga och säkerställa allas vår hälsa samt minimera oro och risk för smittspridning.
Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet uppmanar allmänheten att:
• Stanna hemma om man känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom. • Avstå från att göra icke nödvändiga besök på äldreboenden eller sjukhus samt att helt avstå från sådana besök om man känner sig sjuk. • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta

– Vår hemsida där finns all information du behöver www.uddevallacentrum.se – Kontaktperson: Conny Ringblom 0727-434 494,

Med vänlig hälsning
Conny Ringblom Ordförande

Comments are closed.