Medlemsinformation vecka 21

Hej.
Här kommer medlemsinformation från Uddevalla Centrum

Nytt i detta utskick:
– Årsmöte se nedan och anmälan till den – Näringslivsdialog 3 – Besöksnäringen Datum: 25 maj kl. 10-11 Plats: Distansuppkoppling, länk skickas ut till anmälda deltagare Målgrupp: Anmälan är öppen för alla företagare i Uddevalla – LÄNK

Sedan tidigare info:
– Rekommenderad WEB sändning som kan ses i efterhand om besöksnäringen https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/webbsandningf okuspabesoknaringen.32754.html
– Vi uppdaterar våra välkomstskyltar inom kort
– Vi planerar banderoll över Kungsgatan – vi önskar förslag från dig på text, som t.ex. …Välkommen till Uddevalla Centrum…Stöd dina lokala handlare…
– Vi kommer testa och filma våra medlemsföretag och lägga ut på Facebook där ni får chansen prata om er verksamhet och vad ni gör nu i Corona tider. Intresserad ? så anmäl ditt intresse enligt nedan.
– Kallelse till årsmötet den 26 Maj kl 18.30 anmälan till Mötet kommer att hållas både fysiskt och digitalt. All information skickas till dig vid anmälan
– Nattsudd flyttas fram (se även hemsidan och på Facebook)
– Vi kommer ha en Take-Away-festival lönehelger

– Om du kan låta kunderna hämta varor utomhus – meddela oss så lägger vi upp detta i våra kanaler
– Månadsmarknaden är inställd tom Augusti
– Vi planerar för vad vi skall göra när det vänder – har du tankar och idéer hör av dig på min mejl nedan – ALLA tankar och idéer som du vill förmedla – tala om för andra – låt oss få informationen så stödjer vi dig i sociala medier och på hemsidan – mejla enligt nedan
– Nedanstående länk ligger på UCU-hemsidan Det är här vi uppdaterar löpande vad kommunen gör, samt eventuellt nya länkar som är bra för företagen och verksamheterna i Uddevalla kommun. – https://www.uddevalla.se/4.2ebbd5fb170e68443d131.html

För Uddevalla Centrum är säkerheten och omsorgen för alla högsta prioritet.
Vi följer noga information och råd från myndigheter om Corona/Covid-19 och det kan betyda att vi kommer förändra/ställa in kommande arrangemang utifrån den information vi vid varje tillfälle får.
Vi vidtar de försiktighetsåtgärder som behövs för att förebygga och säkerställa allas vår hälsa samt minimera oro och risk för smittspridning.
Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet uppmanar allmänheten att:
• Stanna hemma om man känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom. • Avstå från att göra icke nödvändiga besök på äldreboenden eller sjukhus samt att helt avstå från sådana besök om man känner sig sjuk. • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta

– Vår hemsida där finns all information du behöver www.uddevallacentrum.se – Kontaktperson: Conny Ringblom 0727-434 494,

Med vänlig hälsning
Conny Ringblom Ordförande

Comments are closed.