Om Uddevallacentrum

Uddevalla Centrumutveckling

Uddevalla Centrumutveckling är en samlad organisation med kommun, närings- och verksamhetsidkare och fastighetsägare för stadskärnans utveckling. Tillsammans ska vi effektivt forma och marknadsföra ett attraktivt och levande centrum som lockar både invånare och besökare. Vi arbetar för bra helhetslösningar som stärker stadskärnans attraktionsförmåga.
För att utföra arbetet på bästa sätt har vi flera arbetsgrupper som arbetar med etableringar, marknadsföring och stadsmiljö etc. Uddevalla Centrumutveckling har en anställd centrumutvecklare som driver de olika grupperna och projekten.

Uddevalla Centrum – En gemensam sak

Uddevalla stadskärna växer. Detta ställer krav – inte minst på oss som är verksamma i city – att med gemensamma krafter förvalta utvecklingen, fylla stadskärnan med puls, liv och rörelse. Vi behöver samordna och mobilisera krafter för att hävda oss i konkurrensen. Möjligheterna att skapa en attraktiv mötesplats – ett centrum att bo, leva och arbeta i – har aldrig varit större.
Men utvecklingsarbetet är ingen enmansshow. Varken kommun, fastighetsägare eller övriga näringsidkare kan göra det på egen hand. De ökade kraven, den ökade förändringstakten och bristen på tid gör att var och en i större utsträckning måste fokusera mer på sin egen verksamhet och därmed har svårt att hinna engagera sig i de gemensamma och övergripande frågorna. Det behövs en professionell organisation och administration, som aktivt engagerar sig och arbetar med stadskärnans utveckling och marknadsföring i handelns intressen.
Som medlem får du hjälp av organisationen och skapar det kontaktnätet du behöver för att driva din verksamhet framåt. Som medlem har du också en rad andra förmåner och rabatter på olika marknadsförings åtgärder för din verksamhet.
Du ges möjligheten i att vara aktiv och kunna påverka det arbetat vi utför. Vi finns till för medlemmarna!

Aktiviteter

Arrangerar större aktiviteter/evenemang i centrum
Utvecklar kontakterna mellan staden och näringslivet
Frukostmöten för alla medlemmar
Städprojekt med fastighetsägare och kommun
Påverkar parkeringsmöjligheterna i city

Möjlighet att påverka

Uddevalla Centrumutveckling vill vara med och påverka förutsättningar för dig som företagare i Uddevalla Centrum. Vi arbetar aktivt med tillgängligheten dvs. parkeringsmöjligheter, öppettider, vänligt bemötande, professionell service och kunskap är viktiga faktorer hos våra besökare. Inom föreningen arbetar vi aktivt med dessa faktorer.
Vi påverkar politiker, vi samarbetar med fastighetsägare och övriga näringslivet i centrum.

Rent och säkert

En ren, trygg och säker citykärna skapar bättre förutsättningar för handeln. Uddevalla Centrumutveckling arbetar aktivt för att göra Uddevalla centrum till en säkrare och renare stad.
Vi samarbetar med polis, säkerhetsföretag, Gatu- och Stadsbyggnadskontoret för att öka säkerheten och skapa en attraktiv miljö.

Stadskärnesamverkan

För att kunna genomföra alla positiva förändringar av gator och torg samarbetar vi med fastighetsägarna och Uddevalla kommun. Samarbetet för oss uppdaterade om vad som händer i staden inom alla dessa områden och kan därmed vara med och påverka för stadskärnans bästa.

Comments are closed.