Uddevalla Centrum

Uddevalla Centrumutveckling är en samlad organisation med kommun, närings- och verksamhetsidkare och fastighetsägare för stadskärnans utveckling. Tillsammans ska vi effektivt forma och marknadsföra ett attraktivt och levande centrum som lockar både invånare och besökare. Vi arbetar för bra helhetslösningar som stärker stadskärnans attraktionsförmåga.

Uddevalla Centrum – En gemensam sak

Uddevalla stadskärna är under förändring. Detta ställer krav – inte minst på oss som är verksamma i city – att med gemensamma krafter förvalta utvecklingen, fylla stadskärnan med puls, liv och rörelse. Vi behöver samordna och mobilisera krafter för att hävda oss i konkurrensen. Möjligheterna att skapa en attraktiv mötesplats – ett centrum att bo, leva och arbeta i – har aldrig varit större.

Så vad är den värd för dig ? För besökaren ? För den sociala hållbarheten ?

Vi vill skapa tillhörighet och samhörighet och den känslomässiga bindningen till vår stad och centrum. Vi vill bidra till stadens och centrums själ. Att konsumera lokalt är också att agera hållbart.

Men utvecklingsarbetet är ingen enmansshow. Varken kommun, fastighetsägare eller övriga näringsidkare kan göra det på egen hand. De ökade kraven, den ökade förändringstakten och bristen på tid gör att var och en i större utsträckning måste fokusera mer på sin egen verksamhet och därmed har svårt att hinna engagera sig i de gemensamma och övergripande frågorna. Det behövs en förening som vår som aktivt engagerar sig i handelns intresse.

Som medlem får du hjälp av vår förening och Du ges möjligheten i att vara aktiv och kunna påverka det arbetat vi utför. Vi finns till för medlemmarna!

Möjlighet att påverka

Uddevalla Centrum (UCU) vill vara med och påverka förutsättningar för dig som företagare i Uddevalla Centrum. Vi arbetar aktivt med dina frågor.

Vi vet att ett vänligt bemötande, professionell service och kunskap är viktiga faktorer hos våra besökare. Inom föreningen arbetar vi aktivt med dessa faktorer.
Vi påverkar politiker, vi samarbetar med fastighetsägare och övriga näringslivet i centrum.

Rent och säkert

En ren, trygg och säker citykärna skapar bättre förutsättningar för handeln. Uddevalla Centrumutveckling arbetar aktivt för att göra Uddevalla centrum till en säkrare och renare stad.
Vi samarbetar med polis, säkerhetsföretag, Gatu- och Stadsbyggnadskontoret för att öka säkerheten och skapa en attraktiv miljö.

För att kunna genomföra alla positiva förändringar av gator och torg samarbetar vi med fastighetsägarna och Uddevalla kommun. Samarbetet för oss uppdaterade om vad som händer i staden inom alla dessa områden och kan därmed vara med och påverka för stadskärnans bästa.