Medlemsinformation 2 Mars 2022

Ett stickat hjärta i Ukrainas flaggfärger

Med bestörtning konstaterar jag att omvärlden inte är sig lik längre.
Ukraina strider för sitt land och befolkningen och västvärlden går en oviss framtid till mötes.
Låt oss hoppas att det här löser sig på ett bra sätt. Allt stöd och omtanke till Ukraina och dess modiga folk.

Måste trots ovan tillbaka till vår del av verkligheten här hemma.

Vår nya och moderna hemsida är lite försenad och kommer som det ser ut idag att vara klar i slutet av mars. Jag önskar från dig din logotype så att vi kan få dig att synas på hemsidan. Har du som medlem några erbjudanden till påsk som du vill marknadsföra på hemsidan så vänligen återkom. Vi kommer ha en banner som rullar på första sidan med erbjudanden.

Vi kommer genomföra en poängpromenad lördagen den 19 mars mellan klockan 11.00 – 13.00 för vuxna och barn. Dessa kommer att sättas upp på platser i vår stad med gula/blå ballonger som visar var dom finns. Vill du ha en fråga på ditt skyltfönster så återkom… Först till kvarn gäller !!!

Vi kommer att ha start/målgång vid Hallmans hörna och ha ett tält med lite fika (vill du hjälpa till så anmäl dig till Conny enligt nedan)

Längre fram i vår kommer vi ha ett medlemsmöte och årsmöte, datum återkommer vi till i april utskicket.

Den efterfrågade Månadsmarknaden fortsätter som tidigare, (första måndagen i månaden). Vi har pratat med kommunen och det har gått en tjänsteskrivelse med vädjan om att se över priserna på torget då knallarna har klagat på höga priser i Uddevalla, låt oss hoppas på ett bra svar. Pandemin har gått hårt åt så många, såväl dig som knallarna som i princip har halverats i antalet.

Invigningen av Kungsgatan och de nya konstverken som skulle ha skett i december är nu planerad till Lördagen den 14 maj, scenprogram uppe vid konstverken startar klockan 15.00.

Vår infoskylt vid Kungstorget kommer uppdateras under våren och snyggas till med bra och korrekt information om centrum och vår verksamhet där.

Imorgon torsdag 3 mars har vi sammankallat till ett samverkansmöte med olika föreningar i Uddevalla och kommunen. Ett uppskattat möte där vi delar information om vad som är på gång i staden och föreningarna. Detta på initiativ av vår förening där vi är sammankallande. Vi hörs inom kort.

Med vänlig hälsning

Conny Ringblom
Ordförande
Uddevalla CentrumUtveckling (UCU)
Tfn 0727 – 434 4949
conny.ringblom@gmail.com